کشت چغندر با نوار تیپ نکاتی که حتما باید بدانیم

کشت چغندر با نوار تیپ

آزمایش کشت بهینه چقندر قند در ایران/کرج

کشت چغندر با نوار تیپ

در ایران همانند دیگر مناطق خشک و نیمه‎ خشک جهان جهت استمرار تولید محصولات زراعی به همراه به کارگیری از گیاهان مقاوم به کم ‎آبی، مدیریت مصرف آب نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به کارگیری از روش آبیاری قطره‎ای با نوار تیپ می‎ تواند موجب کاهش مصرف آب آبیاری گردد. تحقیق حاضر به منظور مشخص آرایش متناسب کاشت چغندر قند تحت شرایط آبیاری با نوار آبیاری قطره ای در ایستگاه مهندس مطهری مؤسسه تحقیقات چغندر قند واقع در کرج طی دو سال 1388 و 1389 اجرا شد.

تاثیر نوار تیپ آبیاری قطره ای بر روی رشد گیاهان

کشت چغندر با نوار تیپ

آرایش کاشت چقندر قند برای نوار تیپ

آزمایش شامل آرایش کشت با فـواصل ردیـف ‎های کاشت 45، 50، 60، 50-40 و 60-40 سانتی‎متر و قرار دادن نوار تیپ به‎ صورت یک در میان بین خطوط کاشت و دو آرایش کشت با فواصل ردیف 50 و 60 سانتی‎متر با قرار دادن نوار تیپ روی تمام خطوط کاشت، در سه تـکرار اجـرا شد. در این آزمایش اعمال مقادیر آب آبیاری در تیمارهای مورد بررسی الی حدامکان یکسان بود. مقایسات میانگین‎ ها نشان داد که آرایش کشت ردیف‎های 60 سانتی‎متری با نوار تیپ یک در میان بین خطوط کشت به‎ترین دارای کمترین و بیشترین تعداد ریشه و میزان پتاسیم در مقایسه با سایر ردیف ها بود.

کشت چغندر با نوار تیپ

کشت چغندر با نوار تیپ

فشار مورد نیاز نوار تیپ آبیاری قطره ای

فاصله ایده آل نوار تیپ برای چقندر قند

هم‎چنین، مقایسه میانگین‎ ها نشان داد که آرایش کشت 60-40 با آبیاری یک در میان و 50 سانتی‎متر با آبیاری کلیه ردیف ‎های کاشت، بیشترین میزان عملکرد قند ناخالص و شکر سفید و کارایی مصرف آب برای عملکرد شکر سفید را داشته ‎اند. مهم‎ترین مانع گسترش روش آبیاری نوار تیپ، بالا بودن هزینه‎ های اجرای این روش می‌باشد. از آن‎جائی که در آرایش کاشت 60-40، میزان مصرف نوار آبیاری کمتر بوده و در نتیجه هزینه اجرای آن در مقایسه با آرایش کاشت 50 سانتی‎متر با آبیاری کلیه ردیف‎‎ های کاشت پایین‎تر می‎ یاشد،

بنابراین به کارگیری از روش آبیاری نواری- قطره ای با آرایش کاشت 60-40 و قراردادن یک نوار آبیاری برای دو ردیف کشت توصیه می‎شود.

نكات مهم در هنگام خريد نوار آبیاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *