مشخصات فنی نوار تیپ 9 نکته مهم قبل از خرید چیست؟

مشخصات فنی نوار تیپ

مشخصات فنی نوار تیپ 9 نکته مهم چیست؟

مشخصات فنی نوار تیپ

  1. درباره نوع محصول خود و متناسب بودن با آن حتما سوال کنید.
  2. به اندازه شیر نوار تیپ دقت کنید که همخوانی داشته باشد.
  3. طول رول نوار تیپ را بر حسب طول زمین زراعی در نظر بگیرید.
  4. منطقه گرم سیر هستید یا منطقه سرد سیر.
  5. ضخامت رول نوار تیپ به میزان مناسبی باشد.
  6. وزن رول نوار تیپ آبیاری قطره ای باید بین 8.5 کیلوگرم الی 11.5 کیلوگرم باشد ولی سنگین بودن ملاک بهتر بودن نیست.
  7. نوع کلاف باید سفت پیچیده شده باشد تا موقع پهن کردن در زمین از هم نپاشد.
  8. دارای ضمانت یک فصل کشت زراعی باشد.
  9. دبی خروجی آب متناسبی انتخاب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید