نوار تیپ

نوار آبیاری قطره ای

دیدگاهتان را بنویسید