نوارتیپ/نوار تیپ ابیاری

کشت گوجه فرنگی با نوار تیپ

کاشت خیار با نوار تیپ

 نوارتیپ

با توجه به کمبود اب و کاهش بارندگی ها در سراسر کشور وعدم مدیریت اصولی اب کشور ما بصورت جدی با کم ابی مواجه است.واین امر سبب شده تدبیری برای مدیرت و بهینه مصرف کردن اب درمصارف کشاورزی شود امروزه استفاده از نوار تیپ ابیاری تا حدودی به بهیه مصرف کردنه اب درمسایل ابیاری کمک کرده است. 

 

  انواع نوارتیپ ابیاری

 

نوار تیپ دارای سه نوع                                                                                                                                               • نوارتیپ بغل دوخت (یا درز بغل)                                                                                                                               • نوار تیپ پلاکدار                                                                                                                                                     • نوارتیپ وسط دوخت                                                                                                                                               میبیاشد.که هر سه مورد دارای فاصله قطره چکان هایی با فاصله 10CM  20CM  30CM سانتی متر با ضخامت های مختلف وکاربردهای متفاوت هستند.

 

  کاربرد های نوارتیپ ابیاری 

 

 

  نوع نوار مورد استفاده    کاربرد         طول مجاز پهن کردن
نوار تیپ با فاصله قطره چکان 20CM   گوجه-سیب زمینی-خیار    45 الی 60متر

نوار تیپ با فاصله قطره چکان10CM

  گندم-ذرت-جو- یونجه

   35الی 45 متر

 

  مزایای استفاده از نوارتیپ 

• مقاوم بودن در برابر اشعه خورشید و منحصر بفرد بودن در مقابل گزیدگی جانوارن و حیوانات

• کاهش تبخیر اب از سطح زمین نسبت دیگر روش های ابیاری

• مبارزه با افات و بیماری ها

• انجام ابیاری یکنواخت و درنتیجه رشد یکنواخت گیاه 

• حمل و نقل اسان و کم حجم بودن

• نصب کم هزینه و راحت

• قابلیت نسب روی خاک و زیر خاک

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید