نوار آبیاری قطره ای قیمت چگونه است؟

نوار آبیاری قطره ای قیمت

نوار آبیاری قطره ای قیمت چگونه محاسبه شده است؟

نوار آبیاری قطره ای قیمت

تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی از جمله نوار تیپ به قیمت مواد اولیه بستگی دارد چون که متریال مصرفی در کارخانه ها تعیین کننده قیمت تمام شده یک کالای مرغوب کشاورزی می باشد البته به اضافه هزینه های مازاد مثل حمل و نقل نگهداری و بسته بندی که رشد روزانه قیمت مواد اولیه پلی اتیلن باعث ایجاد عدم ثبات قیمتی شده است. بنابراین قیمت نوار آبیاری قطره ای قیمت درزدار نیز بی تاثیر نبوده و از همین قانون پیروی می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید