نوار آبیاری قطره ای اصفهان و چه برندهایی معتبر هستند؟

نوار آبیاری قطره ای اصفهان

نوار آبیاری قطره ای اصفهان چه برندهایی معتبر هستند؟

نوار آبیاری قطره ای اصفهان

در اصفهان نوار آبیاری یکتا دریپ جزو برنده های قدیمی و معروف در زمینه تولید نوار تیپ آبیاری قطره ای و لوله کشاورزی در اندازه های مختلف از جمله 16 25،40،32،50،63،75،90،110،125،140،160،180،200،225،250،280،315 و… می باشد.که شما میتوانید با خرید از درب کارخانه آنها را در اخیار داشته باشید.

از لحاظ اعتبار شرکت محصولات کشاورزی معتبر است که تماما خدمات به مشتریان خود را تسهیل کرده باشد و محصولات طبق اصول و قواعد استاندارد تولید گردیده شده باشند. و همچنین دارای خدمات پس از فروش نیز باشد.

با توجه به کمبود آب کشاورزان اصفهانی هم در سالهای اخیر به سمت استفاده بیشتر از محصولات کشاورزی همجون نوار تیپ کشیده شده اند .