گارانتی نوار تیپ ، شرایط تعلق ضمانت نامه به نوار تیپ

نوار تیپ

گارانتی نوار تیپ

  • چنانچه در مرحله ی اول آبیاری (در فشار 1 بار) سوراخ روی زیگزاگ و لوله ی نوار مشاهده گردید.
  • بازشدگی از محل دوخت نوار تیپ پایین تر از فشار ۱/۲ بار
  • ترکیدگی لوله نوار پایین تر از فشار ۱/۲ بار
  • پایین بودن میزان آب دهی به دلیل پرس زیگزاگ های نوار تیپ
  • تذکر : به منظور استفاده از خدمات گارانتی حفظ و نگهداری شماره فاکتور کالا الزامی است.
  • تحویل نوار تیپ با فاصله روزنه های متفاوت 

بدیهی است که آسیب های ناشی از حمل و نقل که توسط خود شخص خریدار انجام می گردد ، جزء مواردی که اشاره شد نمی باشد . پس همواره سعی کنید که مسولیت ارسال نوار تیپ را به ما بسپارید تا با این مشکلات رو به رو نشوید.

امروزه گارانتی نوار تیپ یک امر ضروری برای حصول اطمینان مشتری از خرید می باشد، لطفا مقاله های وبسایت را و پست مواردی که نباید در هنگام استفاده از نوار تیپ انجام داد را برای افزایش اطلاعات عمومی رویت فرمایید.