لوله پلی اتیلن سایز 90

چرا از نوار تیپ به جای آبیاری بارانی استفاده کنیم؟

روش آبیاری نوین با نوار تیپ جایگزین مناسبی برای روش‌های مرسوم آبیاری

  • روش ‌های آبیاری قطره‌ای برای بخش زارعت و باغبانی مؤثر بوده و در کشاورزی پیشرو از روش‌ های آبیاری قطره‌ای استفاده می ‌کنند.
  • لوله ‌های تیپ دارای انواع دوخت و ضخامت هستند و با توجه به شرایط آب منطقه می‌ توانند در مزارع مختلف کاربرد داشته باشند که نوع یک ‌ساله آنها می ‌تواند در مزارعی که آب مناسبی ندارد، مورد استفاده قرار بگیرد.
  • در برخی مناطق که تلفات آب بیشتر از ۵۰ درصد است، می‌ تواند روش آبیاری با نوار تیپ جایگزین مناسبی برای روش ‌های مرسوم باشد.

طرح مقایسه روش های آبیاری

بر اساس یک طرح مقایسه‌ ای که در آن حدود ۷۰ هکتار از یک مزرعه ذرت علوفه‌ ای با روش آبیاری قطره‌ ای و ۱۵۰ هکتار با روش بارانی آبیاری شد،

در روش آبیاری قطره‌ای به روش نوار تیپ حدود پنج‌ هزار متر مکعب آب به مصرف رسید، اما در روش بارانی مصرف آب به هفت ‌هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب رسید

و علاوه بر آن، میزان ماده خشک در متر مکعب روش آبیاری قطره‌ای به ازای هر متر مکعب آب چهار کیلوگرم، اما در روش بارانی ۱٫۶ کیلوگرم به دست آمد.

بنابراین تاثیر بسیار آن باعث شده تا کشاورزان زیادی انگیزه استفاده از آن را داشته باشند .

Rate this post
keyvan
web
4.9

عالی

4.9/5