روش های جلوگیری از گرفتگی نوار تیپ

نوار تیپ 1000 متری دیجی کالا 20

معضل گرفتگی روزنه نوار تیپ چگونه حل می گردد؟

گرفتگی زیگزاگ نوار تیپ

در ابتدا باید دریافت که این گرفتگی بر اثر مکش اتفاق افتاده است یا بر اثر وجود ناخالصی در آب،

اگر این معضل بخاطر مکش اتفاق افتاده باشد آن را می توان با تعبیه شیر هوا در لوله کشی بعد از شیر یا فلکه اصلی مترفع کرد و هنگامی که آبیاری با نوار تیپ خاتمه می یابد و شیر اصلی بسته می شود همزمان شیر هوا باز گردد که باعث ایجاد پدیده مکش نشود.

و در مورد دوم ، واضح است که فیلترهای آب باید وارسی شوند و تمیز گردند .


طریقه تشخیص به چه شکلی است؟

با باز کردن نوار تیپ معیوب و گرفته شده، اگر انبوه گل و لای در ابتدای زیگزاگ از بیرون قرار داشت پس مکش اتفاق افتاده است.

 

فواید مزایای نوار تیپ چیست؟ و نحوه نصب آن