عکس نوار تیپ

آسیب های نوار تیپ یا موارد رایج صدمات به آن

علل متعددی در آسیب رساندن به نوار آبیاری قطره ای و پلی اتیلن تاثیر می گذارند . آسیب های نوار تیپ

  • تجهیزات نصب و راه اندازی
  • تجهیزات خاکورزی
  • جوندگان
  • پرندگان
  • حشرات
  • آسیب دیدگی از طریق اعمال فشار بیش از حد
  • یا پدیدۀ ذره بینی نور خورشید

آسیب های نوار تیپ

زمانی که به قطعات آب موجود بر روی پلی اتیلن نوار تیپ بر خورد می کند از آن دسته اند.

تجهیزات تزریق نوار قطره باید به طور منظم مورد بازبینی قرار بگیرند، و سیستم آبیاری قطره ای باید بطور منظم بررسی شود

و در صورت مشاهدۀ گودال کوچک آب، فواره های کوچک، کم شدن فشار یا محصول مواردی که محتمل آسیب دیدگی می باشند شناسایی گردد.

به محض مشاهده چنین مواردی به منظور جلوگیری از مشکلات آینده باید نسبت به کنترل و مدیریت آفت یا تنظیم تجهیزات اقدام شود.

Rate this post
keyvan
web
4.9

عالی

4.9/5